تور یزد (هوایی)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

اقامتگاه بومگردی شعرباف

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

3.600.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

4.200.000 تومان

اقامتگاه سنتی ترنج سبز

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

3.799.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

4.40.000 تومان

اقامتگاه سنتی پارس

2 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

3.399.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.200.000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

4.150.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

4.800.000 تومان

لاله

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

4.300.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.100.000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

4.400.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.290.000 تومان

هتل جهانگردی یزد

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

4.499.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.300.000 تومان

فیروزه

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

4.500.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.400.000 تومان

پارسیان

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

4.900.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.000.000 تومان

بوتیک هتل صفی خانی

3 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

5.600.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.990.000 تومان

سیب و نار

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

5.500.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.800.000 تومان

ارگ جدید

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

5.800.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.400.000 تومان

ملک التجار

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

5.990.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.500.000 تومان

باغ مشیرالممالک

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

6.050.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.700.000 تومان

داد یزد

4 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

6.600.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

8.600.000 تومان

پارسیان صفاییه

5 ستاره

توضیحات

ویژه اردیبهشت به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز | هوایی

5.700.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.200.000 تومان

تورهای امارات

ابوظبی