تور هندوستان

تور هندوستان (مثلث طلایی)

3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جیپور

پرواز ماهان

8 روزه | روزهای پرواز : سه شنبه و جمعه هر هفته

صبحانه / ترانسفر فرودگاهی و بین شهری / 3 گشت با ناهار

35.990.000 تومان

38.990.000 تومان

41.990.000 تومان

تور هندوستان ( ترکیبی )

2 شب دهلی + 1 شب آگرا + 4 شب گوا

پرواز ماهان

8 روزه | روزهای پرواز : سه شنبه و جمعه هر هفته

صبحانه / ترانسفر فرودگاهی و بین شهری / 3 گشت با ناهار / پرواز داخلی

50.990.000 تومان

58.990.000 تومان

61.990.000 تومان