تور مارماریس

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

LABRANDA MARES BUNGALOW

4 ستاره | ALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

25.760.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

28.760.000 تومان

G.Y MARMARIS PALACE

4 ستاره | UALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

28.200.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

32.370.000 تومان

GREEN NATURE DIAMOND

5 ستاره | ALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

28.900.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

32.960.000 تومان

G.Y CLUB TURBAN

5 ستاره | UALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

30.800.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

33.530.000 تومان

MARTI RESORT

5 ستاره | UALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

33.320.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

36.320.000 تومان

ORKA LOTUS

5 ستاره | UALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

42.500.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

43.680.000 تومان

TUI BLUE GRAND AZUR

5 ستاره | ALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

41.860.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

41.800.000 تومان

GRAND AZUR SEA VIEW

5 ستاره | ALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

50.610.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

50.180.000 تومان

HILTON DALAMAN SARIGERME

5 ستاره | UALL

6 شب و 7 روز

7 روزه | رفت: روزهای 24 و 25 فروردین

62.300.000 تومان

7 روزه | رفت: روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت

65.300.000 تومان