تور مالدیو

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

CRYSTAL SAND

3 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

88.900.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

91.290.000 تومان

kaani palm beach

4 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

108.900.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

115.000.000 تومان

bandos island resort

4 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

135.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

148.400.000 تومان

medhufushi

4 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

128.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

135.700.000 تومان

sun island resort

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

138.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

152.000.000 تومان

paradise island resort

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

144.600.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

153.900.000 تومان

sheraton full moon

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

129.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

140.600.000 تومان

kurumba island resort

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

128.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

143.500.000 تومان

holiday inn kandooma

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

152.200.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

157.400.000 تومان

siyam world

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

207.300.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

235.400.000 تومان

grand park kodhipparu

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

182.500.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

197.600.000 تومان

riu palace

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

164.600.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

177.500.000 تومان

cocoon

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

179.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

195.900.000 تومان

movenpick resort kuredhivaru

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

243.500.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

271.000.000 تومان

you & me cocoon

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

188.600.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

204.500.000 تومان

adaaran prestige vadoo

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

188.400.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

215.000.000 تومان

heritance aarah

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

159.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

179.000.000 تومان

kandima

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

155.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

163.200.000 تومان

the standard

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

152.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

168.000.000 تومان

the residence dhigurah

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

193.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

218.000.000 تومان

hideaway beach resort

5 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

151.000.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

169.000.000 تومان

Adaran club rannalhi

4 ستاره

4شب و 5 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

142.600.000 تومان

5 شب و 6 روز | رفت: همه روزه ویژه نوروز 1403

157.000.000 تومان