جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

CRYSTAL SAND

3 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

55.900.000 تومان

kaani palm beach

4 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

66.500.000 تومان

bandos island resort

4 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

72.690.000 تومان

medhufushi

4 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

75.390.000 تومان

sun island resort

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

98.390.000 تومان

paradise island resort

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

103.600.000 تومان

sheraton full moon

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

79.690.000 تومان

kurumba island resort

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

77.590.000 تومان

siyam world

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

149.000.000 تومان

grand park kodhipparu

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

135.000.000 تومان

riu palace

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

112.000.000 تومان

cocoon

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

122.000.000 تومان

movenpick resort kuredhivaru

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

186.000.000 تومان

you & me cocoon

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

123.000.000 تومان

adaaran prestige vadoo

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

135.000.000 تومان

heritance aarah

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

138.000.000 تومان

kandima

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

94.000.000 تومان

the standard

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: همه روزه ویژه پاییز و زمستان

128.000.000 تومان