جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

point inn

3 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

38.990.000 تومان

season paradise

3 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

48.000.000 تومان

kaani village spa

3 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

53.000.000 تومان

eriyadu island resort

4 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

66.000.000 تومان

top adaaran club rannalhi

4 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

99.900.000 تومان

top sun island resort & spa

4 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

100.800.000 تومان

kurumba

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

82.900.000 تومان

cocon

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

126.000.000 تومان

angsana ihuru

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

142.400.000 تومان

angsana velavaru

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

149.500.000 تومان

heritance arah

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

175.400.000 تومان

w maldives

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

295.400.000 تومان

jumeirah vittaveli

5 ستاره

4 شب و 5 روز

رفت: فروردین همه روزه

312.400.000 تومان