آفرهای ویژه تور کیش

(تور کیش اقساط و نقد)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره
021-44221916 تماس بگیرید.

گلدیس

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

4.690.000 تومان

رویان قائم

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

4.590.000 تومان

تعطیلات

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

4.690.000 تومان

پارس نیک

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

4.590.000 تومان

گاردنیا

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

---

آفتاب شرق

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

4.590.000 تومان

هلیا

3 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

---

پارمیدا

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.890.000 تومان

آرامیس

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.490.000 تومان

آریان

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.390.000 تومان

فلامینگو

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.490.000 تومان

ارم

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.390.000 تومان

سورینت مریم

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

---

لیلیوم

4 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.990.000 تومان

کوروش

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.990.000 تومان

امیر کبیر

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.390.000 تومان

بین المللی

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.690.000 تومان

پارمیس

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.190.000 تومان

آرامیس پلاس

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.390.000 تومان

میراژ

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.990.000 تومان

ویدا

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

---

مارینا پارک

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

7.290.000 تومان

ایران

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

5.290.000 تومان

پانوراما

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.490.000 تومان

شایگان

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

6.190.000 تومان

شایان

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

8.590.000 تومان

پالاس

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

8.990.000 تومان

داریوش

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

10.890.000 تومان

ترنج

5 ستاره

توضیحات

رفت: 6 اسفند

2 شب و 3 روز

10.790.000 تومان

ساحلی آبادگران

3 ستاره

توضیحات

---

2 شب و 3 روز

---