آفرهای ویژه تور کوش آداسی

(تور کوش آداسی اقساط و نقد)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

Melike

3 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

11.990.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

13.900.000 تومان

Papillonada

3 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

14.250.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

17.150.000 تومان

Surtel

3 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

16.920.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

18.990.000 تومان

Roxx royal hotel

4 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

15.680.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

14.200.000 تومان

Belmare

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

17.550.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

16.000.000 تومان

Signature Blue

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

18.480.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

17.000.000 تومان

Le Bleu

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

21.690.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

20.000.000 تومان

Tusan beach

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

22.230.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

20.500.000 تومان

Ramada resort

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

19.420.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

25.700.000 تومان

Charisma deluxe

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

25.660.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

25.000.000 تومان

Richmond ephesus

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

23.990.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

25.500.000 تومان

Otium sealight

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

24.100.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

24.000.000 تومان

Pinebay holiday resort

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

24.100.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

22.200.000 تومان

korumar ephesus

5 ستاره

6 شب و 7 روز

رفت: 22 و 29 آذر | پرواز قشم ایر

26.480.000 تومان

رفت: 17 و 24 آذر | پرواز ایرتور

29.590.000 تومان