آفرهای ویژه تور قطر

grand regal

4 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

41.990.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

35.900.000 تومان

gloria

4 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

43.390.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

37.000.000 تومان

la maison

4 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

45.990.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

39.000.000 تومان

radisson blu hotel doha

4 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

47.000.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

41.000.000 تومان

dusit d2

5 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

49.000.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

42.000.000 تومان

concorde

5 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

51.000.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

44.000.000 تومان

millenium plaza

5 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

53.000.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

45.000.000 تومان

sheraton grand doha resort & convention

5 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

61.000.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

55.000.000 تومان

intercontinental beach & spa

5 ستاره

پرواز قطر

خدمات تور : صبحانه / بیمه / ترانسفر / پرواز رفت و برگشت

4 شب و 5 روز | رفت: اردیبهشت همه روزه

65.000.000 تومان

4 شب و 5 روز | رفت: 14 خرداد

59.000.000 تومان

تورهای امارات

ابوظبی