آفرهای ویژه تور قشم

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

مجتمع ساحلی ایران زمین

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

4.600.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.050.000 تومان

بهشت

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

4.800.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.300.000 تومان

کیمیا 4

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.100.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.600.000 تومان

سان سیتی

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.200.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.700.000 تومان

پرشین گلف

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.200.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.700.000 تومان

آرمان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.300.000 تومان

3 شب و 4 روز

5.900.000 تومان

پلاس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.400.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.100.000 تومان

مارینا 2

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.500.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.200.000 تومان

خلیج فارس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.599.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.300.000 تومان

سما

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.600.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.399.000 تومان

شهريار

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.700.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.499.000 تومان

دیاموند

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.700.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.500.000 تومان

آرام

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.750.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.550.000 تومان

شمس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.899.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.750.000 تومان

ریحان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.900.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.800.000 تومان

آزادی

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

5.900.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.800.000 تومان

رخسار

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.100.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.050.000 تومان

سينگو

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.100.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.100.000 تومان

آسانا

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.250.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.300.000 تومان

ویهان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.500.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.699.000 تومان

امیر

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.600.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.899.000 تومان

آرتميس

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.899.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.250.000 تومان

آرتا

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

6.900.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.250.000 تومان

مارینا 1

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

7.800.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.699.000 تومان

بوتیک ایرمان

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

8.600.000 تومان

3 شب و 4 روز

10.800.000 تومان

رويال

3 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

8.700.000 تومان

3 شب و 4 روز

10.990.000 تومان

ارم

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

7.100.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.500.000 تومان

دریتا

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

7.150.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.600.000 تومان

آتامان

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

8.500.000 تومان

3 شب و 4 روز

10.690.000 تومان

آوينا

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

9.200.000 تومان

3 شب و 4 روز

11.790.000 تومان

ساحل طلايى

4 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

10.100.000 تومان

3 شب و 4 روز

14.100.000 تومان

آراکتا

5 ستاره

توضیحات

همه روزه فروردین ( به جز ایام پیک)

2 شب و 3 روز

11.000.000 تومان

3 شب و 4 روز

14.500.000 تومان

ساحل سیمین

4 ستاره