آفرهای ویژه تور استانبول

(تور استانبول اقساط و نقد)

جهت اطلاع از جزئیات تورها (شرایط رزرو تور قسطی استانبول) و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

هتل سوییت هوم تکسیم استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

8.660.000 تومان

5 روزه

9.170.000 تومان

6 روزه

10.190.000 تومان

هتل پرا لایف استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

9.810.000 تومان

5 روزه

10.700.000 تومان

6 روزه

12.100.000 تومان

هتل آل این استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

8.890.000

5 روزه

9.480.000 تومان

6 روزه

10.570.000 تومان

هتل تکسیم تراست استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

8.890.000

5 روزه

9.480.000 تومان

6 روزه

10.570.000 تومان

هتل تکسیم اکسپرس استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

11.100.000 تومان

5 روزه

12.330.000 تومان

6 روزه

14.060.000 تومان

هتل دورا استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

10.720.000 تومان

5 روزه

11.820.000 تومان

6 روزه

13.420.000 تومان

هتل تکسیم تاون استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

10.720.000 تومان

5 روزه

11.820.000 تومان

6 روزه

13.420.000 تومان

هتل یورو پلازا استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

10.340.000 تومان

5 روزه

11.310.000 تومان

6 روزه

12.780.000 تومان

هتل گرند هالیک استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

11.100.000 تومان

5 روزه

12.330.000 تومان

6 روزه

14.060.000 تومان

هتل گرند استار استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

10.720.000 تومان

5 روزه

11.820.000 تومان

6 روزه

13.420.000 تومان

Grand Oztanic .EX Arts taxim

هتل آرتز تکسیم استانبول (گرند اوزتانیک سابق)

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

13.550.000 تومان

5 روزه

15.590.000 تومان

6 روزه

18.140.000 تومان

Avantgard

هتل آوانتگارد استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

12.940.000 تومان

5 روزه

14.780.000 تومان

6 روزه

17.120.000 تومان

The Marmara Sisli

هتل مارمارا شیشلی استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

11.330.000 تومان

5 روزه

12.640.000 تومان

6 روزه

14.440.000 تومان

Green park taxim

هتل گریین پارک تکسیم

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

11.710.000 تومان

5 روزه

13.150.000 تومان

6 روزه

15.080.000 تومان

Metropolitn

هتل متروپلیتن استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

13.950.000 تومان

5 روزه

16.120.000 تومان

6 روزه

18.800.000 تومان

Elite world prestige

هتل الیت ورد پرستیژ استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

14.200.000 تومان

5 روزه

16.460.000 تومان

6 روزه

19.220.000 تومان

Cher

هتل چر استانبول

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

12.940.000 تومان

5 روزه

14.780.000 تومان

6 روزه

17.120.000 تومان

Mercure Bomonti

هتل مرکور بومونتی استانبول

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

12.690.000 تومان

5 روزه

14.440.000 تومان

6 روزه

16.700.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

16.880.000 تومان

5 روزه

20.030.000 تومان

6 روزه

23.690.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

14.470.000 تومان

5 روزه

16.820.000 تومان

6 روزه

19.670.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

17.380.000 تومان

5 روزه

20.710.000 تومان

6 روزه

24.530.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

15.870.000 تومان

5 روزه

18.690.000 تومان

6 روزه

22.010.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

14.470.000 تومان

5 روزه

16.820.000 تومان

6 روزه

19.670.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

23.250.000 تومان

5 روزه

28.530.000 تومان

6 روزه

34.310.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: آذر ماه همه روزه

4 روزه

27.030.000 تومان

5 روزه

33.560.000 تومان

6 روزه

40.600.000 تومان