آفرهای ویژه تور استانبول

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

pera life

هتل پرا لایف استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

13.970.000 تومان

5 روزه

16.230.000 تومان

6 روزه

17.550.000 تومان

sweet home taxim

هتل سوییت هوم تکسیم استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

13.410.000 تومان

5 روزه

15.500.000 تومان

6 روزه

16.630.000 تومان

monopol

هتل مونوپل استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

13.020.000 تومان

5 روزه

14.970.000 تومان

6 روزه

15.970.000 تومان

taxim trust

هتل تکسیم تراست استانبول

3 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

13.650.000 تومان

5 روزه

15.810.000 تومان

6 روزه

17.030.000 تومان

dora

هتل دورا استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

14.780.000 تومان

5 روزه

18.230.000 تومان

6 روزه

20.020.000 تومان

Grand Star

هتل گرند استار استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

تماس بگیرید

5 روزه

تماس بگیرید

6 روزه

تماس بگیرید

Taksim Town

هتل تکسیم تاون استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

15.490.000 تومان

5 روزه

18.230.000 تومان

6 روزه

20.020.000 تومان

Grand Halic

هتل گرند هالیک استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

16.360.000 تومان

5 روزه

19.390.000 تومان

6 روزه

21.470.000 تومان

Feronia

هتل فرونیا استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

تماس بگیرید

5 روزه

تماس بگیرید

6 روزه

تماس بگیرید

Taksim Express

هتل تکسیم اکسپرس استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

16.360.000 تومان

5 روزه

19.390.000 تومان

6 روزه

21.470.000 تومان

Green park taxim

هتل گریین پارک تکسیم

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

18.180.000 تومان

5 روزه

21.820.000 تومان

6 روزه

24.500.000 تومان

The Marmara Sisli

هتل مارمارا شیشلی استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

18.340.000 تومان

5 روزه

22.030.000 تومان

6 روزه

24.770.000 تومان

Grand Oztanic .EX Arts taxim

هتل آرتز تکسیم استانبول (گرند اوزتانیک سابق)

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

19.280.000 تومان

5 روزه

23.290.000 تومان

6 روزه

26.350.000 تومان

Metropolitn

هتل متروپلیتن استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

20.960.000 تومان

5 روزه

25.530.000 تومان

6 روزه

29.140.000 تومان

Avantgard

هتل آوانتگارد استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

20.030.000 تومان

5 روزه

24.290.000 تومان

6 روزه

27.590.000 تومان

Elite world presitige

هتل الیت ورد پرستیژ استانبول

4 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

24.610.000 تومان

5 روزه

30.390.000 تومان

6 روزه

35.220.000 تومان

Cher

هتل چر استانبول

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

16.990.000 تومان

5 روزه

20.230.000 تومان

6 روزه

22.530.000 تومان

Mercure Bomonti

هتل مرکور بومونتی استانبول

5 ستاره

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

19.100.000 تومان

5 روزه

23.040.000 تومان

6 روزه

26.040.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

19.950.000 تومان

5 روزه

24.170.000 تومان

6 روزه

27.450.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

18.410.000 تومان

5 روزه

22.130.000 تومان

6 روزه

24.900.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

19.950.000 تومان

5 روزه

24.170.000 تومان

6 روزه

27.450.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

26.300.000 تومان

5 روزه

32.650.000 تومان

6 روزه

38.040.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

20.070.000 تومان

5 روزه

24.340.000 تومان

6 روزه

27.670.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

29.690.000 تومان

5 روزه

37.170.000 تومان

6 روزه

43.690.000 تومان

توضیحات

تاریخ رفت: ویژه خرداد

4 روزه

35.620.000 تومان

5 روزه

45.080.000 تومان

6 روزه

53.580.000 تومان