تور یزد (هوایی)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

اقامتگاه سنتی پارس

2 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

4.490.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

5.390.000 تومان

فیروزه

3 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

5.290.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.590.000 تومان

لاله

3 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

5.790.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.290.000 تومان

پارسیان

3 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

5.190.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

6.399.000 تومان

ملک التجار

4 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

6.190.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.890.000 تومان

سیب و نار

4 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

5.890.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.490.000 تومان

باغ مشیرالممالک

4 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

6.890.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

8.990.000 تومان

ارگ جدید

4 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

6.090.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

7.790.000 تومان

پارسیان صفاییه

5 ستاره

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز | هوایی

6.790.000 تومان

3 شب و 4 روز | هوایی

8.790.000 تومان

اقامتگاه سنتی ترنج سبز

2 ستاره

اقامتگاه بومگردی شعرباف

2 ستاره

باغ مرشد یزد

2 ستاره

کاروانسرای مشیر یزد

2 ستاره

بوتیک هتل صفی خانی

3 ستاره

زنبق

4 ستاره

داد یزد

4 ستاره