تور ویتنام

تور ویتنام (ویژه نوروز 1403)

3 شب سایگون (هوشی مین ) + 3 شب دانانگ + 2 شب هانوی + 1 شب خلیج هالونگ (همراه با خدمات CIP در فرودگاه امام)

پرواز قطر

9 شب و 10 روز

تاریخ رفت: 27 اسفند

79.000.000 تومان + 2.190 دلار

تور ویتنام (ویژه نوروز 1403)

3 شب سایگون (هوشی مین ) + 3 شب دانانگ + 2 شب هانوی + 1 شب خلیج هالونگ (همراه با خدمات CIP در فرودگاه امام)

پرواز قطر

9 شب و 10 روز

تاریخ رفت: 3 فروردین

79.000.000 تومان + 1.790 دلار