تور قبرس شمالی

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

olive tree

4 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

44.900.000 تومان

18 خرداد

34.190.000 تومان

25 خرداد

37.490.000 تومان

RIVERSIDE

4 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

49.490.000 تومان

18 خرداد

43.790.000 تومان

25 خرداد

46.790.000 تومان

SALAMIS BAY CONTI

5 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

53.790.000 تومان

18 خرداد

49.390.000 تومان

25 خرداد

52.990.000 تومان

NOAH'S ARK

5 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

58.990.000 تومان

18 خرداد

53.390.000 تومان

25 خرداد

57.490.000 تومان

KAYA ARTEMIS

5 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

70.890.000 تومان

18 خرداد

64.590.000 تومان

25 خرداد

67.890.000 تومان

LIMAK CYPRUS DELUXE

5 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

79.190.000 تومان

18 خرداد

72.290.000 تومان

25 خرداد

75.090.000 تومان

CONCORDE LUXURY

5 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

78.390.000 تومان

18 خرداد

72.990.000 تومان

25 خرداد

75.290.000 تومان

ELEXUS

5 ستاره

پرواز فریبورد

توضیحات

6 شب و 7 روز

11 خرداد

77.190.000 تومان

18 خرداد

71.390.000 تومان

25 خرداد

73.690.000 تومان