تور قبرس شمالی

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

olive tree

4 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

35.190.000 تومان

RIVERSIDE

4 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

34.190.000 تومان

SALAMIS BAY CONTI

5 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

42.690.000 تومان

NOAH'S ARK

5 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

53.490.000 تومان

KAYA ARTEMIS

5 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

51.490.000 تومان

LIMAK CYPRUS DELUXE

5 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

50.090.000 تومان

CONCORDE LUXURY

5 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

55.390.000 تومان

ELEXUS

5 ستاره

پرواز ترکیش

توضیحات

5 شب و 6 روز

ویژه پاییز - آذر

73.990.000 تومان