تور روسیه (مسکو)

تور روسیه

3 شب مسکو + 4 شب سن پترزبورگ

7 شب و 8 روز | تاریخ 5 فروردین

پرواز ماهان

18.990.000 تومان + 700 دلار

تور روسیه

3 شب مسکو + 4 شب مورمانسک

7 شب و 8 روز | تاریخ 19 بهمن

پرواز ماهان

58.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

تور مسکو

art family voykovskaya

4 ستاره

4 روزه | رفت: یکشنبه ها و پنجشنبه ها

22.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

5 روزه | رفت: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

24.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

6 روزه | رفت: سه شنبه ها و پنجشنبه ها

25.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

holiday Inn suschevsky

4 ستاره

4 روزه | رفت: یکشنبه ها و پنجشنبه ها

24.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

5 روزه | رفت: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

26.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

6 روزه | رفت: سه شنبه ها و پنجشنبه ها

28.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

hilton leningradskaya

5 ستاره

4 روزه | رفت: یکشنبه ها و پنجشنبه ها

28.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

5 روزه | رفت: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

31.990.000 تومان + 70 دلار ویزا

6 روزه | رفت: سه شنبه ها و پنجشنبه ها

34.990.000 تومان + 70 دلار ویزا