تور بندرعباس (هوایی)

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

اطلس بندر عباس

1 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

5.690.000 تومان

3 شب و 4 روز

6.090.000 تومان

فروغ

2 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.490.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.290.000 تومان

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز

7.790.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.690.000 تومان

آپارتمان ناز2

2 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

7.490.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.690.000 تومان

آپادانا

3 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.790.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.990.000 تومان

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز

7.890.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.790.000 تومان

آپارتمان سفید

3 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.890.000 تومان

3 شب و 4 روز

7.890.000 تومان

ایران

3 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

7.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.990.000 تومان

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز

8.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.490.000 تومان

آتیلار

4 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

7.990.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.590.000 تومان

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز

10.090.000 تومان

3 شب و 4 روز

12.190.000 تومان

استاتیس بندر عباس

4 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

7.790.000 تومان

3 شب و 4 روز

9.190.000 تومان

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز

9.090.000 تومان

3 شب و 4 روز

10.690.000 تومان

خلیج فارس

5 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

6.990.000 تومان

3 شب و 4 روز

8.990.000 تومان

هرمز

5 ستاره

توضیحات

ویژه اسفند به جز ایام پیک

2 شب و 3 روز

8.990.000 تومان

3 شب و 4 روز

10.990.000 تومان

توضیحات

ویژه نوروز | همه روزه از 28 اسفند تا 12 فروردین

2 شب و 3 روز

11.290.000 تومان

3 شب و 4 روز

13.920.000 تومان