تور ارمنستان

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

baxos

2 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

6.350.000 تومان

4 شب

7.320.000 تومان

توضیحات

زمینی

nice

3 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

6.980.000 تومان

4 شب

8.160.000 تومان

توضیحات

زمینی

deluxe

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

7.770.000 تومان

4 شب

9.210.000 تومان

توضیحات

زمینی

guest

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

7.920.000 تومان

4 شب

9.420.000 تومان

توضیحات

زمینی

median

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

10.840.000 تومان

4 شب

13.300.000 تومان

توضیحات

زمینی

artsakh

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

8.790.000 تومان

4 شب

10.570.000 تومان

توضیحات

زمینی

erebuni

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

8.790.000 تومان

4 شب

10.570.000 تومان

توضیحات

زمینی

in city

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

8.790.000 تومان

4 شب

10.570.000 تومان

توضیحات

زمینی

konyak

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

9.340.000 تومان

4 شب

11.310.000 تومان

توضیحات

زمینی

president

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

8.400.000 تومان

4 شب

10.100.000 تومان

توضیحات

زمینی

anicentral

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

8.790.000 تومان

4 شب

10.570.000 تومان

توضیحات

زمینی

royal plaza

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

8.240.000 تومان

4 شب

9.840.000 تومان

توضیحات

زمینی

ani plaza

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

10.360.000 تومان

4 شب

12.680.000 تومان

توضیحات

زمینی

central

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

10.990.000 تومان

4 شب

13.510.000 تومان

توضیحات

زمینی

ani grand

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

11.620.000 تومان

4 شب

14.350.000 تومان

توضیحات

زمینی

opera suite

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

9.810.000 تومان

4 شب

11.940.000 تومان

توضیحات

زمینی

best western congress

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

12.250.000 تومان

4 شب

15.190.000 تومان

توضیحات

زمینی

imperial

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

10.210.000 تومان

4 شب

12.460.000 تومان

توضیحات

زمینی

ramada

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

13.280.000 تومان

4 شب

16.560.000 تومان

توضیحات

زمینی

double tree by hilton

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

11.860.000 تومان

4 شب

14.670.000 تومان

توضیحات

زمینی

yerevan palace

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

12.880.000 تومان

4 شب

16.030.000 تومان

توضیحات

زمینی

holiday inn

4 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

14.140.000 تومان

4 شب

17.710.000 تومان

توضیحات

زمینی

aghababyans

5 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

9.420.000 تومان

4 شب

11.410.000 تومان

توضیحات

زمینی

national

5 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

17.530.000 تومان

4 شب

22.230.000 تومان

توضیحات

زمینی

grand

5 ستاره

تاریخ های رفت

ویژه فروردین

3 شب

14.460.000 تومان

4 شب

18.130.000 تومان

توضیحات

زمینی