تور ارمنستان

جهت اطلاع از جزئیات تورها و همچنین نرخ سایر روزها لطفا با شماره 02144221916 تماس بگیرید.

mirage

هتل میراژ ایروان

3 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

15.690.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

16.970.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

20.780.000 تومان

PRIMER

هتل پرایمر ایروان

3 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

16.290.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

17.750.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

22.150.000 تومان

BAXOS

هتل باکسوس ایروان

3 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

16.190.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

17.620.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

21.900.000 تومان

SHIRAK

هتل شیراک ایروان

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

16.780.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

18.400.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

23.280.000 تومان

REGINEH

هتل رگینه ایروان

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

17.270.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

19.050.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

24.420.000 تومان

ANI CENTRAL INN

هتل انی سنترال این ایروان

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

18.730.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

21.000.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

27.830.000 تومان

PRESIDENT

هتل پرزیدنت ایروان

3 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

17.950.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

19.960.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

26.000.000 تومان

IN CITY

هتل این سیتی ایروان

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

19.220.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

21.130.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

28.060.000 تومان

KONYAK

هتل کنیاک ایروان

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

18.140.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

20.220.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

26.460.000 تومان

EREBUNI

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

18.730.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

21.000.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

27.830.000 تومان

ROYAL PLAZA

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

18.830.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

21.900.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

29.420.000 تومان

BEST WESTERN

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

20.480.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

23.350.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

31.920.000 تومان

ANI PLAZA

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

19.420.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

21.650.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

28.970.000 تومان

CENTRAL

4 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

21.170.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

24.250.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

33.520.000 تومان

ANI GRAND

5 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

21.950.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

25.290.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

35.340.000 تومان

NATIONAL

5 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

26.630.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

31.530.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

46.260.000 تومان

RADISSON BLU

5 ستاره

4 روزه | رفت: روزهای چهارشنبه هر هفته

25.650.000 تومان

5 روزه | رفت روزهای شنبه هر هفته

30.230.000 تومان

8 روزه | رفت روزهای شنبه و چهارشنبه

43.980.000 تومان